..jsme
Jsme jeden tým..
RESOLUTION
TEAM.

Snažíme se být inspirací pro druhé..
..jednáme fér..


Držíme spolu..
..pomáháme si..

RESOLUTION TEAM byl založen 30.8.2012 čtyřmi kamarády. Od té doby jsme se rozrostli o další členy naší „krevní skupiny“ 🙂 , pro které je kamarádství na prvním místě . JSME JEDEN TÝM.

„Člověk není tak veliký, jakého vrcholu dosáhne sám, ale je právě tak veliký, kolika lidem pomůže se na ten pomyslný vrchol dostat“

..znamená to tedy být nejen inspirací pro okolí, ale i nezištně pomáhat a předávat zkušenosti.. takže definováno za RESOLUTION TEAM – POMÁHÁME SI.

Podporují nás